בואו להתחסן – יום שלישי 23/11/21


21/11/2021 20:56

תושבים יקרים לאחרונה מדווח כי מקדם ההדבקה שוב עולה, המשמעות היא גל תחלואה נוסף. הקורונה עדין כאן.

אם עדין לא התחסנתם, זה הזמן!

חיסון ראשון, שני ושלישי יתקיים ביום שלישי הקרוב 23.11.22 באולם דבורה עומר בספרייה, בין השעות 17:00-20:00.

מי שמתחסן מונע מעצמו, ממשפחתו ומסביבתו תחלואה קשה העלולה לגרום לסיבוכים.

החיסון לכל קופות החולים, אין צורך להזמין תור.

יש להגיע עם ת.ז+ספח.

קחו אחריות ובואו להתחסן!!!