בוחרים את יקיר/ת היישוב לשנת 2023


01/12/2022 16:28

לשנת תשפ"ג 2023

כמידי שנה המועצה יוצאת בקול-קורא לקראת יום העצמאות לבחירת יקירי היישוב.

רוצים להמליץ לנו על תושב או תושבת?

תנאי זכות וקריטריונים:

  • תושב/ת קריית עקרון מעל 20 שנה או 10 שנים ברציפות.
  • התנדבות קהילתית או ארגונית ביישוב – למשך שבע שנים לפחות.
  • פעילות בעלת השפעה ביישוב בדרך שהותירה חותם על היישוב או על תושביו.
  • פעילות בזירה הציבורית הארצית באופן בולט, שיש בה להביא ערך וכבוד ליישוב.
  • בבחירת האות יינתן ייצוג הולם לבני שני המינים ובמגוון תחומי פעילות ועשייה ככל הניתן.

את ההמלצות ניתן להגיש בקישור: https://forms.gle/ASE5YZiEHCpZkPPn8

חובב צברי,
ראש המועצה

בת החן גזאל,
יו"ר ועדת יקירי היישוב

ארנונה חלבי,
יו"ר הנהלת המתנ"ס