בידוד בית עם שפת הסימנים


18/03/2020 15:01

בידוד בית עם שפת הסימנים

שאלות ששאלתם על נגיף הקורונה# מי נמצא בקבוצות סיכון? שפת הסימנים

שאלות ששאלתם על נגיף הקורונה# מהו בידוד בית? שפת הסימנים