ביום ראשון, 20/11, צפויות תקלות חשמל אזוריות


18/11/2022 08:29

תושבים יקרים,

ביום ראשון, 20/11, צפויות תקלות חשמל אזוריות משעות הבוקר ועד השעה 16:00 אנא היערכו בהתאם.

רחובות: מאיר בעל הנס, הדס, כובשי החרמון, שד' יצחק רבין, בתי הכנסת כמו כן גם באזורי העסקים

המועצה תעדכן בהתאם לשינויים ולדיווחים שתקבל מחברת החשמל.

לידיעתכם.