ביום שלישי 14/02 הפסקת מים ברחוב ברוש


12/02/2023 18:43

עקב עבודות בצנרת המים, תהיה ביום שלישי – 14.02.2023, הפסקת מים ברחוב ברוש 1-16

בין השעות 10:00-15:30

הודעות נמסרו לתושבים בהתאם.