ביטול מגבלת המרחק של 500 מטרים


30/04/2020 10:50

הממשלה אישרה במשאל טלפוני תיקון לתקנות שעת חירום (הגבלת פעילות) שקובע כי בשעת פעילות ספורטיבית תבוטל מגבלת המרחק של 500 מטרים.

ההחלטה תכנס לתוקף החל מיום חמישי, 30 באפריל 2020, בשעה 08:00 בבוקר.

שיר כהן
דוברת ראש הממשלה