המועצה המקומית קריית עקרון המועצה המקומית קריית עקרון

דף הבית / ביטחון תזונתי

ביטחון תזונתי

זכאות לקבלת תלושי מזון בהתאם לתקנות משרד הפנים

הבהרה לזמני חלוקת תווי המזון על ידי משרד הפנים:

האחריות על חלוקת התלושים לבתי התושבים הינה של משרד הפנים בלבד. יש להתעדכן באתר של משרד הפנים במועדי החלוקה. לנוחיותכם, לאתר משרד הפנים יש ללחוץ כאן

מוקד תמיכה לזכאים:

זמין בימים א' עד ה' בין השעות 9:00-18:00 וביום ו' בין השעות 9:00-13:00
טל' 077-771-1174

מוקד אוטומטי לשפעול כרטיסים (זמין 24/7):

טל' 077-771-1775

תושבות ותושבים יקרים,

בעקבות משבר הקורונה והשפעותיו על המשק, נקלעו אוכלוסיות רבות למשבר כלכלי. אוכלוסיות אלה מצטרפות למשפחות מוחלשות רבות, אשר זוכות לסיוע שוטף וליווי צמוד מהרשויות המקומיות. בעקבות כך, קידם משרד הפנים מהלך של סיוע נרחב בהיקף של 700 מיליוני שקלים, באמצעות כרטיסים נטענים לרכישת מזון ומוצרים חיוניים לאוכלוסיות מעוטות יכולת ברשויות מקומיות. הזכאות לקבלת תלושי המזון נקבעת באמצעות הזכאות לקבלת הנחה בארנונה או עפ"י מבחן הכנסה בהתאם לאמות מידה שנקבעו על ידי משרד הפנים.


לבדיקת זכאות לקבלת סיוע באמצעות הכרטיסים הנטענים יש למלא את אחד מהטפסים הבאים:

טופס בקשה לקבלת זכאות לתו מזון – PDF
(יש לשלוח את הטופס למייל: aharon@ekron.org.il)

או

טופס בקשה לקבלת זכאות לתו מזון – מקוון


מתי יחולקו הכרטיסים הנטענים?

הכרטיסים הנטענים יחולקו בשלוש פעימות במהלך החודשים הקרובים: החל מ-03.03 / החל מ-18.03 / החל מ-11.04

* חלוקת הכרטיסים מתבצעת באמצעות ספק שזכה במכרז על ידי משרד הפנים ולא באמצעות המועצה.

מי זכאי לסיוע?

 1. הכרטיס יגיע למקבלי הנחה כלכלית מעל 70 אחוז בארנונה (בקריית עקרון 64%), על פי טבלת מבחן הכנסה הקבועה בתקנות – המועצה מטפלת בדיווח הזכאים למשרד הפנים – אין צורך בהגשת בקשה.
 2. הכרטיס יגיע לאזרחים ותיקים המקבלים גמלת הבטחת הכנסה וזכאים ל-100 אחוז הנחה בתשלום הארנונה, בהתאם לכללים הקבועים בתקנות – המועצה מטפלת בדיווח הזכאים למשרד הפנים – אין צורך בהגשת בקשה.
 3. תושבים שאינם עונים על הקריטריונים בסעיפים 1-2 אשר יגישו בקשה לרשות המקומית בה הם רשומים, ויימצאו זכאים על פי מבחן ההכנסה הבא:
  מספר נפשות הכנסה חודשית ממוצעת בשקלים חדשים בשנת הכספים 2019
  1 2,881
  2 4,321
  3 5,011
  4 5,703
  5 7,121
  6 8,540
  7 11,452
  8 13,084
  9 14,715
  10 ומעלה 1,635 לנפש
 4. תושבים אשר אינם רשומים כתושבי רשות מקומית, יגישו את הבקשה ישירות למשרד הפנים.

ניתן להגיש בקשות עד ליום 22/04/21 ומי שיימצא זכאי עד ליום 06/05/21, יקבל סיוע גם בגין הפעימות שקדמו לאישור זכאותו.
לתשומת ליבכם – בשל לוחות הזמנים הצפופים יש להקפיד על מילוי הטפסים באופן מלא על מנת לנצל את זכאותכם, בקשה שתוגש באופן חלקי וללא מלוא המסמכים הנדרשים לא תטופל.

גובה הסיוע

 • לזכאי/ת ובת/בן זוגו/ה יוטענו בכרטיס 300 ש"ח לאדם.
 • לכל אדם נוסף המתגורר עם הזכאי/ת לפי סעיף 3 +1 , יוטענו בכרטיס 225 ש"ח.
 • סכום הסיוע המירבי לא יעלה על 2,400 ש"ח למשק בית בכל פעימה.

הכרטיסים ניתנים למימוש בלמעלה מ-1,500 נקודות מכירה – פרטים נוספים באתר משרד הפנים.

לפרטים נוספים באתר משרד הפנים – שאלות ותשובות

טופס הגשת בקשה

הפעלת האתר נתמכת כספית ע"י מטה ישראל דיגיטלית, משרד הכלכלה

נבנה ע"י: כ.ג שירותי מחשוב