ביצוע עבודות אחזקה שוטפת של שטחי גינון ציבוריים


10/12/2020 22:12

בתחומי המועצה קריית עקרון

מכרז פומבי מס' 12/2020

מועד אחרון להגשת הצעות למשרדי המזמינה: יום ד' 30.12.2020 שעה 14:00

למען הסר ספק מפגש קבלנים יתקיים ביום ה' , 17.12.2020 בשעה 14:00

טלפונים לבירורים: רונית איציקסון

משרד: 08-6228866

נייד: 054-3232638