ביצוע עבודות אספקה, התקנה ותחזוקה של מתקנים סולאריים לייצור חשמל


20/08/2020 13:15

בטכנולוגיה פוטו-וולטאית (PV) על גגות בבעלות המועצה המקומית קריית עקרון

מועד אחרון להגשת הצעות למכרז: 18.10.2020 בשעה: 14:00

עדכון מיום 22.09.2020

תשובות לשאלות הבהרה

עדכון מיום 09.09.2020

  1. פרוטוקול סיור קבלנים מס' 1
  2. פרוטוקול סיור קבלנים מס' 2

ביום א' 6.9.2020 בשעה 14:00 יתקיים מפגש קבלנים נוסף במכרז שבנדון.

השתתפות במפגש קבלנים הנה חובה.

קבלנים שהשתתפו במפגש הקודם במכרז, רשאים אך אינם מחויבים להשתתף במפגש הנוסף.
פרוטוקול שני המפגשים יועבר לכלל המשתתפים בשני המפגשים.

בכל בעיה בכניסה לזום ניתן להתקשר לנייד 052-2624280

להלן קישור לזום:

https://us02web.zoom.us/j/89273528508?pwd=NkVBNnBaNTQrTXJ5eDBhV2NPM2Zydz09