בעיות באספקת החשמל


04/04/2022 14:21

תושבים יקרים,

ברצוננו לעדכן אתכם (4/4) כי עקב כבל חשמל קרוע ברחוב נווה אשכול יתכנו בעיות באספקת החשמל באזור.

חברת החשמל מטפלת במפגע ברגעים אלה וצפי חזרת החשמל הינו בשעה 16:30.

לידיעתכם!