בקשות להיתרים יום עיון


20/01/2021 21:43

שלום רב,
על מנת לשפר את מתן המענה של הועדה ועורכי הבקשות למבקשים בקשות להיתרים, הועדה המקומית מרחבית לתכנון ולבניה זמורה החליטה לקיים יום עיון בו תשמע את עורכי הבקשות ותפרט את נהלי הועדה ואופן העבודה מול הוועדה.

יום העיון יתקיים ביום ראשון ה- 21.02.2021 בין השעות 10:00-12:00 באמצעות הזום בקישור הבא:

https://zoom.us/j/96601466241?pwd=cjV5U1NiWUp1QTFldzBnL2MvaFF2QT09

להלן הנושאים שעל סדר היום:

  1. נהלי עבודה מול הוועדה
  2. הסבר על אופן בדיקת בקשה בוועדה
  3. הסבר על הליך שלבי הביצוע ופיקוח עליון בוועדה
  4. עדכונים על מסמכי מדיניות בוועדה, טבלת מורשה להגשת בקשה להיתר
  5. נוהל להגשת בקשה לתשריט איחוד או חלוקה
  6. מסמך מדיניות זמ/800
  7. מדיניות פיצול יח"ד.