ברכת שנה טובה


19/09/2017 08:27

ראש המועצה המקומית קריית עקרון מר חובב צברי בברכת שנה טובה

[CC – כתוביות בעברית]