תרגיל בבסיס תל נוף


31/05/2023 13:21

בשבוע הקרוב ובשבוע הבא יתקיים תרגיל בבסיס תל נוף עם פעילות מוגברת של כלי טיס.

לידיעתכם