גמר חתימה טובה


28/09/2017 20:32

"בראש השנה יכתבון וביום צום כיפור יחתמון", בסימן אחדות וקירוב לבבות, גמר חתימה טובה.
חובב צברי ראש המועצה, חברי המועצה ועובדי המועצה.