דוגמאות פתקי ההצבעה המודפסים שאושרו על ידי מנהלת הבחירות


13/02/2024 16:05

דוגמאות פתקי ההצבעה המודפסים שאושרו על ידי מנהלת הבחירות