דוגמאות פתקי ההצבעה


13/02/2024 16:09

בחירות למועצה המקומית קריית עקרון

להלן דוגמאות פתקי ההצבעה המודפסים שאושרו על ידי מנהלת הבחירות: פתקים לרשימות למועצת הרשות…