דיווח הממונה על העמדת מידע לציבור שנת 2020


27/04/2021 21:58

אופן מענה הבקשה:

הרשות מסרה את המידע המבוקש 13
הרשות מסרה את המידע באופן חלקי 2
הרשות דחתה את הבקשה למסירת המידע 2
הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה
הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה
הטיפול בבקשה טרם הסתיים
סה"כ 17

עילות דחייה מרכזיות:

שם העילה מספר בקשות שנדחו מעילה זו אחוז מכלל הדחיות
8 (1) – הקצת משאבים 3 37.5%
8 (2) – נוצר לפני 7 שנים 3 37.5%
8 (4) – המידע פורסם 1 12.5%
9(א) (3) – פגיעה בפרטיות 1 12.5%
סה"כ 8 100%

זמן טיפול:

מס' הבקשות שטופלו במסגרת זו אחוז מכלל הדחיות
לא עולה על 15 יום 1 5.9%
בין 16-30 יום 9 52.9%
בין 31-60 יום 4 23.5%
בין 61-120 יום 3 17.6%
מעל 120 יום 0 0.0%
סה"כ 17

אגרות:

סכום אגרות בקשה שניגבה במסגרת חוק חופש המידע 230 ₪