די לאלימות כלפי עובדי ציבור!


01/08/2022 10:39

עקב אירוע אלים כלפי מנהל הרווחה בדיר-חנא, האגף לשירותים חברתיים יקיים שביתת הזדהות היום, יום שני (01.08.2022), בין השעות 9:00-12:00.

השביתה על פי החלטה משותפת של ארגון מנהלי הרווחה ברשויות המקומיות ושל איגוד העובדות והעובדים הסוציאליים.

שומרים על השיח – אומרים די לאלימות!