דלת פתוחה בשירות הפסיכולוגי


08/03/2019 11:36

תושבים ותושבות יקרים.
השירות הפסיכולוגי יפעיל "דלת פתוחה" להתייעצות עם אנשי המקצוע במסגרת פעילויות "ימים של חינוך".
ביום רביעי 13.03.2019 בין השעות 16:00-18:00, ההגעה מותנית ברישום מראש במזכירות השירות.

יפה צברי, טלפון:
08-9417956