דצמבר – חודש המודעות לשוויון זכויות לאנשים
עם מוגבלות


04/12/2022 19:32

היום הבין-לאומי לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות מצוין ב-3 בדצמבר מדי שנה ומוקדש להגברת המודעות בנושא ולקידום ההבנה כלפי אנשים עם מוגבלות ולעידוד התמיכה בכבודם, בזכויותיהם ובשלומם.

נתונים:

בישראל חיים כ-1,600,000 אנשים עם מוגבלות, שהם כ-20% מהאוכלוסייה. מתוכם כ-326 אלף ילדים (11% מכלל הילדים בישראל), 751 אלף אנשים בגילאי עבודה (16% מהאנשים בגילאי עבודה) ו-525 (47% מהאנשים בגילאים אלה) – לפי נציבות אלף אנשים בגילאי +65 שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות במשרד המשפטים.

מידע חשוב:

מוקדי טלפונים: זכויות לאנשים עם מוגבלות

הכוונה למיצוי זכויות ושירותים לאנשים עם מוגבלות

מוקד ארצי של מענה אנושי להכוונה ולאיתור מידע בנושא זכויות ושירותים לאנשים עם מוגבלות ובני משפחותיהם:

טלפון: 8745* (ימים א’-ה’ בין השעות 9:00-16:00)

וואטסאפ: https://wa.me/972795918745

דואר אלקטרוני: moked@ilan-israel.co.il

אתר: mokedamitim.org

מוקדים

לנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ניתן לפנות לפי הפרטים למטה:

בעניינים שאינם משפטיים – אנא פנו למזכירות:

טלפון: 073-392-5882

פקס: 073-392-5888

דואר אלקטרוני: YardenaF@mishpatim.gov.il

בשאלות משפטיות – אנא פנו ליחידה המשפטית לפניות הציבור:

טלפון 6763* (ימים א'-ה' בין השעות 08:00 עד 16:00)

או באמצעות טופס מקוון

להרחבה בנוגע לטופס המקוון.

פקס: 02-646-2881

מייל: pniotnez@justice.gov.il

אתר נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות