דרוש: איש תחזוקה


27/12/2023 19:44

לביה"ס אוהל מאיר דרוש איש תחזוקה (משרה זמנית -החלפה לתקופת מחלה)

היקף משרה: 100%

כפיפות: מנהלת בית הספר

דרגת המשרה ודירוגה: דרגות 5-7 בדירוג מנהלי

תיאור התפקיד:

  1. תחזוקת תשתיות בית הספר
  2. אספקה והתקנת ציוד בבית הספר
  3. סיוע בשמירה על בטיחות התלמידים

תנאי סף (השכלה ודרישות מקצועיות):

  1. השכלה: 12 שנות לימוד
  2. ניסיון: עדיפות לבעלי ניסיון בתחזוקת מבנים או בתפקיד דומה
  3. היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א.2001

התאמות וייצוג הולם:

התאמות:

מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה למשרה ובלבד שיפרט בטפסי המועמדות שיוגדו על ידו את ההתאמות הנדרשות שלו בצירוף מסמכים או חוו"ד מתאימה לעניין זה.

ייצוג הולם:

עדיפות בקבלה למשרה תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

על המועמד/ת העונה לדרישות התפקיד לשלוח קו"ח בצירוף מסמכי השכלה וניסיון למייל sarit@ekron.org.il עד ליום 15.01.2024

טלפון לבירורים: 08-6228854

המודעה נכתבה בלשון זכר, אך מופנית לגברים ונשים כאחד.

בכבוד רב,
חובב צברי
ראש המועצה