דרוש: עובד אחזקה כללי


02/05/2024 19:28

  • היקף משרה: 100%
  • דירוג המשרה ודירוגה: 4-6 דירוג מנהלי

תיאור התפקיד:

  • תחזוקת תשתיות בתחום הרשות המקומית
  • אספקה והתקנה של ציוד במבנים ציבוריים
  • כל משימה אשר תידרש ע"י מנהל מחלקת שפ"ע/תשתיות

פרטים נוספים אודות המשרה יינתנו לבקשת המועמד.

השכלה, ניסיון ודרישות מקצועיות:

  • השכלה: 12 שנות לימוד ומעלה – יתרון.
  • יישומי מחשב: היכרות עם תוכנות ה-Office – יתרון.
  • רישיון נהיגה בתוקף – יתרון.

דרישות נוספות:

משימות הדורשות מאמץ פיזי ועבודה בשעות לא שגרתיות.

על המועמד/ת העונה לדרישות התפקיד לשלוח קו"ח בצירוף אישור על 12 שנ"ל (אם יש) למייל gali@ekron.org.il

טלפון לבירורים: 08-6228854

המודעה נכתבה בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד.

בכבוד רב,
אילן ירימי
ראש המועצה