דרוש/ה: עו"ס התמכרויות פרט ומשפחה


07/10/2021 17:06

היקף משרה:

 • 80% עו"ס התמכרויות
 • 20% עו"ס פרט ומשפחה

כפיפות: מנהלת אגף רווחה ושירותים חברתיים

דירוג דרגה
דירוג העו"ס

 • התמכרויות – י' עד ח'
 • פרט ומשפחה – יא' עד ט'

תיאור התפקיד

עו"ס התמכרויות:

 • אחראי למתן טיפול על רצף ההתמכרות לסמים, אלכוהול, הימורים והתמכרות התנהגותית לבני נוער (12-18) ולמבוגרים (18+).
 • מטפל במטרה לשפר את תפקודם האישי, המשפחתי, והחברתי ע"י ייעוץ, טיפול פרטני ישיר ועקיף והפניה למסגרות ושירותי טיפול רלוונטיים.
 • ייזום פעולות איתור, בדיקת צרכים וסוגי המענים הנדרשים לאוכלוסיית יעד זו, קיום מפגשים ושיחות עם לקוחות נפגעי סמים.
 • מפתח ומקיים קשרים עם אנשים ומוסדות בקהילה למען קידום פיתוח שירותי טיפול באוכלוסיות היעד של מוסדות אלו.
 • אחריות לריכוז המידע על המטופלים והעברתו, ליחידה לטיפול נפגעי סמים.
 • ריכוז ושיווק נושא קידום גיוס משאבים וקיום פעולות מיוחדות למען אוכלוסיות נפגעי הסמים.

עו"ס פרט ומשפחה:

 • טיפול, ייעוץ וליווי לפרט ולמשפחה ובניית תוכניות טיפול מותאמות.
 • מתן תמיכה רגשית וליווי משפחות לילדים ובגירים עם צרכים מיוחדים.
 • קשר רציף ושת"פ עם גורמי הטיפול השונים בקהילה ומחוצה לה.
 • יצירתיות ופיתוח מענים המותאמים לבעלי צרכים מיוחדים ברמה הקהילתית.
 • מיצוי זכויות ושירותים בתוך הקהילה.

תנאי סף

השכלה ודרישות מקצועיות

עובדת/ת סוציאלי/ת בעל תואר בוגר בעבודה סוציאלית ורישום בפנקס העובדים הסוציאליים.

ניסיון מקצועי:

עדיפות ניסיון של שנתיים לפחות בעבודה טיפולית.

כישורים אישיים

אמינות ומהימנות אישית, מרץ ופעלתנות, יכולת ארגון ותכנון, יכולת תאום ופיקוח, כושר לקיים ולטפח יחסים בינאישיים טובים.

הגשת הצעות ומועדים

טלפון לבירורים: 08-6228854

קו"ח נא לשלוח למייל sarit@ekron.org.il

מועמד אשר מבקש התאמות בהליכי קבלה לעבודה מחמת מוגבלותו, יפרט את הצורך בהתאמות ויצרף מסמכים או חוות דעת המעידים על הצורך.

בכבוד רב,
חובב צברי
ראש המועצה