דרוש/ה: פקח/ית מסייע/ת, חניה וחוקי עזר


31/01/2024 11:19

היקף משרה: 100%

דירוג המשרה ודירוגה: 5-8 בדירוג מנהלי

תיאור התפקיד:

פקח עירוני ביחידת הפיקוח העירוני הייעודית שאושר והוסמך כפקח מסייע בהתאם להוראות פרק ד' לחוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה) התשע"א- 2011 (להלן: "החוק"), האחראי על ביצוע פעולות פיקוח ואכיפה של חוקים ותקנות שבתחום סמכות הרשות המקומית, במסגרת פעילות מערך האכיפה העירוני, וכן סיוע למשטרת ישראל בפעולות למניעת אלימות.

עיקרי התפקיד:

 • ביצוע פעולות פיקוח ואכיפה של חוקים ותקנות שבתחום סמכות הרשות המקומית וכמוגדר ב"סל העבירות" לעניין פעילות מערך האכיפה העירוני.
 • שמירה ואבטחה נייחת וניידת במרחב הציבורי ובמתקני הרשות המקומית.
 • סיוע למשטרת ישראל בפעולות למניעת אלימות, בהתאם להוראות החוק.
 • בקרה ואכיפה של חוקי העזר העירוניים
 • בקרה ואכיפה של חוק עזר חנייה (העמדת רכב וחנייתו)
 • שמירה על הסדר הציבורי.

השכלה, ניסיון ודרישות מקצועיות:

השכלה: 12 שנות לימוד.

ניסיון מקצועי:

 • עדיפות לניסיון מקצועי בתחום העיסוק של המשרה.
 • בוגר קורס פיקודי או קורס קצינים בצבא/ משטרה / שב"כ – יתרון.
 • בעלי רובאי 03 ומעלה – יתרון

דרישות מקצועיות:

מעבר בהצלחה של קורס פקחים מסייעים בן 5 ימים באחד מבתי הספר להכשרת פקחים שאושרו ע"י חטיבת האבטחה במ"י, הכולל בוחן כושר בהתאם לדרישות מאבטח רמה א' וכל קורס או השתלמות נוספת המחויבים ע"י המשרד לביטחון פנים- תוך שנה מיום קבלת התפקיד.

דרישות נוספות:

 • אישור ובדיקה של היועמ"ש של הרשות או מי מטעמו כי המועמד עומד בדרישות פרקים ג' ו-ד' לחוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה), התשע"א- 2011, בעל תעודת פקח עירוני כאמור בפרק ג' וכי הוא עומד בתבחינים הקבועים בסעיף 10 לחוק.
 • אישור ממשטרת ישראל כי אין מניעה להסמיכו מטעמים של שלום הציבור או ביטחון הציבור, לרבות עברו הפלילי- באישור יחידת ביטחון המידע (יחב"מ).
 • אישור מרופא תעסוקתי מורשה בדבר כשירות רפואית.
 • תושב קבע או בעל אזרחית ישראלית.
 • שפות- שליטה בשפה העברית.
 • יישומי מחשב- ידע וניסיון בעבודה עם יישומי אופיס.
 • רישיון נהיגה דרגה B בתוקף.
 • אישור בתוקף על נשיאת נשק מהמשרד לביטחון פנים- יתרון.

מאפייני עשיה ייחודיים לתפקיד:

 • אמינות.
 • יכולת עבודה בצוות עם גורמי פנים וחוץ.
 • יכולת התמודדות עם לחץ.
 • יחסי אנוש טובים.
 • ייצוגיות.
 • סמכותיות.
 • יוזמה.
 • עבודה בשעות לא שגרתיות, כולל לילות, סופי שבוע וחגי ישראל.
 • פעילות בלבוש ייחודי (מדים).

התאמות:

מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה למשרה ובלבד שיפרט בטפסי המועמדות שיוגדו על ידו את ההתאמות הנדרשות שלו בצירוף מסמכים או חוו"ד מתאימה לעניין זה.

ייצוג הולם:

עדיפות בקבלה למשרה תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים

על המועמד/ת העונה לדרישות התפקיד לשלוח קו"ח בצירוף אישור על 12 שנ"ל ותעודת שחרור מצה"ל (אם יש) למייל sarit@ekron.org.il.

טלפון לבירורים: 08-6228854

את קורות החיים יש להגיש עד לתאריך 15.02.2024 בשעה 24:00.

 • רק מועמדים העונים לדרישות המשרה יוכלו להשתתף במכרז.
 • המודעה נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד.

בכבוד רב,
חובב צברי
ראש המועצה