דרוש/ה: תומכ/ת קהילתי/ת


12/11/2023 15:07

הגדרת המשרה: תומך קהילתי

היקף המשרה: 100%

תנאי העסקה: משרה לפרק זמן מוגדר של חצי שנה

כפיפות ארגונית: מנהלת אגף הרווחה והשירותים החברתיים.

תיאור התפקיד:

אחראי לאיתור מיפוי אזרחים ותיקים ואנשים עם מוגבלות בסיכון, מתן מענים לצרכים העולים במהלך המיפוי, חיבור למענים וקשר ומעקב.

ליבת התפקיד

  • איתור, חיבור קשר והתערבות עם אזרחים ותיקים ואנשים עם מוגבלות הנמצאים באזורי העימות.
  • חיבור – סיוע במתן תמיכה לאזרחים הוותיקים ואנשים עם מוגבלות בקהילה בתיאום עם העובד הסוציאלי במחלקה לשירותים חברתיים ובהנחייתו.
  • קשר – מעקב והתרשמות אודות מצב האוכלוסייה לאורך תקופת ההפעלה של התוכנית.
  • התערבות – זיהוי צרכים (כגון: מזון, פינוי, תרופות, סיוע נפשי ועוד) ומגמות והתייחסות אליהם לשם שיפור ושימור תפקודם ומצבם של האזרחים הוותיקים.

דרישות:

  • יכולת עבודה בשעות גמישות עולל בשעות אחר הצהריים.
  • יכולת עבודה עם יישומי מחשב.
  • ללא עבר פלילי.

השכלה:

  • 12 שנות לימוד.
  • עדיפות להשכלה אקדמית ו תואר במדעי החברה.

ניסיון:

עדיפות תינתן לבעלי ניסיון בעבודה עם בני הגיל השלישי ואנשים עם מוגבלות.

הכשרה:

הנבחר לתפקיד יידרש להכשרה וקבלת הדרכה על ידי איש מקצוע .

מאפיינים עשייה מיוחדים לתפקיד:

יכולת ניידות

התאמות:

מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה למשרה. ובלבד שיפרט בטפסי המועמדות שיוגשו על ידו את ההתאמות הנדרשות שלו בצירוף מסמכים או חו"ד מתאימה לעניין זה.

ייצוג הולם:

עדיפות בקבלה למשרה תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

על המועמד העונה לדרישות התפקיד לשלוח קו"ח, תעודות המעידות על השכלה והמלצות לידי האגף לשירותים חברתיים באמצעות דוא"ל etwal@ekron.org.il

טלפון לבירורים: 08-9411980

ניתן להגיש עד לתאריך 19.12.2023 שעה 12:00

המודעה מנוסחת בלשון זכר אך מיועדת לגברים ונשים כאחד.

בברכה ,
חובב צברי
ראש המועצה