דרוש מנהל מחלקת פרויקטים הנדסיים (מהנדס)


14/02/2022 16:00

היקף משרה: 100%

תיאור התפקיד:

אחראי על ניהול כלל הפרויקטים ההנדסיים המתקיימים ברשות המבוצעים על-ידה ו/או גורמי חוץ תוך עמידה באיכות, תקציב ולוח זמנים ובכפוף לחוקים, לתקנות, לחוקי העזר של הרשות ובהתאם להנחיות וסמכות הגופים הרגולטורים בתחום.

תחומי אחריות:

 1. ניהול יחידת פרויקטים הנדסיים של הרשות.
 2. ליווי ופיקוח על הפרויקטים ההנדסיים המתקיימים ברשות.
 3. גורם מייצג ומנחה מקצועית בניהול הפרויקטים ברשות.

תנאי סף:

השכלה:

בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ בהנדסה אזרחית או אדריכלות

תעודות ורישיונות:

רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח-1958 .

תנאי כשירות נוספים:

בקיאות בחוק התכנון והבניה בדגש על הרפורמה בתיקון 101 לחוק.

יישומי מחשב:

 • היכרות עם תוכנת האופיס.
 • היכרות עם תוכנת MS PROJ – יתרון.
 • שליטה בשפה העברית

ניסיון מקצועי:

ניסיון של 5 שנים לפחות בפרויקטים הנדסיים.

ניסיון ניהולי:

ניסיון בניהול פרויקטים של שנה אחת לפחות או בניהול צוות עובדים מקצועיים בכפיפות ישירה או עקיפה

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

 • יכולות ארגון, תיאום ובקרה
 • קפדנות ודייקנות בביצוע
 • מיומנות טכנית ותפיסה מכנית
 • יכולת לעבוד באופן עצמאי
 • יכולת עבודה בצוות עם גורמי פנים וחוץ
 • יחסי אנוש טובים וייצוגיות מול תושבים ובעלי עסקים
 • כושר מנהיגות ויכולת הובלה
 • כושר הבעה בכתב ובעל פה
 • עבודה בשטח ובשעות לא שגרתיות במידת הצורך

קו"ח בצירוף מסמכי השכלה יש לשלוח למייל hr@ekron.org.il