דרוש עובד חינוך


13/12/2021 23:07

טיפול ביחידה לקידום נוער (החלפה לחל"ד עם אפשרות להארכה)

היקף משרה: 100%

כפיפות: מנהלת אגף החינוך

דרגת המשרה ודירוגה: BA בדירוג חינוך חברה ונוער

תיאור התפקיד

 • מאתר ויוצר קשר עם בני נוער גילאי 18-14 הנמצאים בניתוק ממסגרות לימוד או מגלים קשיי הסתגלות במסגרות הנ"ל.
 • פועל בדרכים של "יישוג” out reaching – התערבות בסביבה הטבעית, תוך שימוש במידע משירותי החינוך או באמצעות מרכז מידע ממוחשב, ויצירת קשר עם הנער מתוך הדדיות ושותפות.
 • מעריך ומאבחן קשיים, צרכים, כוחות ורצונות של הנערים שבטיפולו.
 • מתכנן יעדים חינוכיים וטיפוליים לקידומו של כל נער ולמימוש הפוטנציאל האישי שלו בהתאם להנחיה המקצועית.
 • בונה תכנית התערבות לנערות ולנערים שבאחריותו הכוללים מעקב והערכה מתמדת אחר התקדמות הטיפול בהתאם ליעדים בתוכנית.
 • אחראי לתיעוד שוטף ודיווח לגבי כלל התכניות והתהליכים החינוכיים-טיפוליים של כל נער ונערה שבאחריותו.
 • פועל בשלושה מישורי התערבות: טיפול פרטני, הנחיה והדרכה קבוצתית ועבודה קהילתית.
 • מדריך ומנחה תוכניות לבני הנוער המצויים באחריותו, בפעילות ביישוב או מחוץ ליישוב כגון: מחנות, קורסים וסמינרים.
 • מנחה תוכניות חינוכיות-טיפוליות קבוצתיות, ופועל לשילובם של הנערים המנותקים במערכות הפורמליות והבלתי פורמליות התואמות את בני גילם. פועל בדרכים של שיתוף פעולה עם השירותים האחרים בקהילה.
 • מלווה את הנערים ועוקב אחריהם גם במהלך שילובם במסגרת אחרת.
 • פועל בהתאם להנחיות מנהל היחידה לקידום נוער והממונים עליו ברשות ובהתאם להנחיותיהם, ועל פי מדיניות המחלקה לקידום נוער במשרד החינוך.

תנאי סף

השכלה: בעל/ת תואר אקדמאי מוכר באחד מהתחומים הבאים: קידום נוער בסיכון, עבודה סוציאלית, פסיכולוגיה, חינוך, חינוך מיוחד, מדעי ההתנהגות וקרימינולוגיה. כמו כן מי שעומד ב – 80% מדרישות התארים המצוינים לעיל ונמצא בתקופת ההתמחות (ובתנאי שישלים את חובותיו בתואר תוך שנה מכניסתו לתפקיד (תינתן עדיפות לבעלי תעודת עובד חינוך בהתמחות קידום נוער).

הכשרה: חייב עד שנתיים ממועד תחילת עבודתו להציג תעודת סיום קורס אוריינטציה מטעם האגף או ממסגרת, שאושרה מראש ע"י מנהל/ת קידום נוער באגף.

ניסיון: שנת ניסיון בעבודה עם נוער בסיכון.

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד

 • יכולת לתקשר עם נוער מנותק
 • אמפתיה לנוער מנותק
 • יכולת לעבוד בתנאי לחץ
 • יכולת לפתיחות וגמישות מחשבתית, מעורבות חברתית ואכפתיות
 • יכולת ביטוי בכתב ובעל פה
 • יכולת ונכונות לעבוד בשעות בלתי שגרתיות
 • ניסיון בתחום הטיפול- יתרון

על המועמד העונה לדרישות התפקיד לשלוח קורות חיים, בצירוף תעודות המעידות על השכלה והמלצות והיעדר רישום פלילי באמצעות דואר אלקטרוני sarit@ekron.org.il.

המשרה מנוסחת בלשון זכר אך פונה לשני המינים.

מועמד אשר מבקש התאמות בהליכי קבלה לעבודה מחמת מוגבלותו, יפרט את הצורך בהתאמות ויצרף מסמכים או חוות דעת המעידים על הצורך.

טלפון לבירורים: 08-6228854

בכבוד רב,
חובב צברי – ראש המועצה