דרוש: עובד/ת סוציאלי/ת נוער וצעירים ונוער נפגעי סמים


07/06/2023 17:30

הגדרת המשרה: עובד סוציאלי נוער וצעירים ונוער נפגעי סמים.

היקף המשרה: 100% (50% עו"ס נוער וצעירים, 50% עו"ס נוער נפגעי סמים)

תנאי העסקה: 50% עו"ס נוער – דרגות יא' – ט', 50% עו"ס נוער נפגעי סמים – דרגות י'-ח' על פי ההסכם הקיבוצי.

כפיפות ארגונית: מנהלת האגף לשירותים חברתיים.

תיאור התפקיד:

 • ריכוז וליווי פרויקטים בתחום הנוער ביישוב.
 • מתן שירותים לבני נוער נפגעי סמים.
 • ריכוז עבודה מול בני נוער וצעירים נפגעי סמים.
 • איתור ויצירת קשר עם נערים הנמצאים במצבי משבר ומצוקה.
 • טיפול בנערים פרטנית ו/או קבוצתית במטרה לשפר את תפקודם המשפחתי והחברתי.
 • קיום קשרים עם גורמים מטפלים באגף ועם שירותים בקהילה ומחוצה לה הכל בהתאם לצרכי הנער.
 • קיום קשר עם משפחת הנער.
 • במידת הצורך, הפניית נוער למסגרת חוץ ביתית ושמירה על קשר עם הנער, עם משפחתו ועם המסגרת אליה הופנה.
 • איתור צרכים ובעיות בקהילה הנוגעות לאוכלוסיית היעד.
 • ייעוץ לבעלי תפקידים וגורמים בקהילה המקיימים קשר עם נערים.

דרישות:

השכלה

 • עובד סוציאלי בעל תואר בוגר בעבודה סוציאלית עדיפות לבעלי תואר שני.
 • רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.

ניסיון

עדיפות תינתן לבעלי ניסיון של שנה לפחות בעבודה עם נוער וצעירים

הכשרה:

העו"ס הנבחר לתפקיד יידרש לעבור קורס לטיפול בעבודה עם נוער ועם נוער נפגעי סמים, אשר מוכר ע"י משרד הרווחה, לאחר תהליך קבלה. סיום הקורס וקבלת תעודה הינם תנאי להמשך העסקתו של העובד.

מאפיינים עשייה מיוחדים לתפקיד:

יכולת לשעות עבודה גמישות כולל בשעות אחר הצהריים.

התאמות:

מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה למשרה ובלבד שיפרט בטפסי המועמדות שיוגדו על ידו את ההתאמות הנדרשות שלו בצירוף מסמכים או חוו"ד מתאימה לעניין זה.

ייצוג הולם:

עדיפות בקבלה למשרה תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

על המועמד העונה לדרישות התפקיד לשלוח קו"ח בצירוף אישור על רישום בפנקס העובדים הסוציאליים, תעודות המעידות על השכלה והמלצות לידי אגף הון אנושי באמצעות דוא"ל sarit@ekron.org.il טלפון לבירורים: 08-6228854

המודעה מנוסחת בלשון זכר אך מיועדת לגברים ונשים כאחד.

בברכה,
חובב צברי
ראש המועצה