דרוש: עו"ס לטיפול באלימות במשפחה (ילדים עדים לאלימות)


16/08/2022 23:13

 • היקף משרה: 100%
 • דירוג ודרגה: דרגה יא'-ט' בדירוג העו"ס
 • כפיפות: מנהלת אגף רווחה ושירותים חברתיים

תיאור התפקיד:

 • טיפול פרטני/קבוצתי בילדים נפגעים / חשופים לאילמות במשפחה והדרכת הורים.
 • אחראיות על כל שלבי הטיפול תיעוד ודיווח
 • קיום קשרים ושיתופי פעולה עם ארגונים ומוסדות בקהילה לקידום הטיפול באוכלוסיית היעד בראייה מערכתית. ייזום פעולות איתור והעלאת מודעות בתחום הטיפול בילדים נפגעים / חשופים לאלימות במשפחה.

תנאי סף:

 • תואר ראשון בעבודה סוציאלית.
 • רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.
 • אישור על היעדר רישום פלילי.

ניסיון מקצועי:

 • ותק של 3 שנים כעו"ס.
 • ניסיון טיפולי בתחום טיפול בילדים.

מאפייני עשייה ייחודיים לתפקיד:

 • יכולת עבודה בצוות, בעל יוזמה וחשיבה יצירתית.
 • יכולת עבודה בתנאי לחץ ואי וודאות
 • נכונות לעבודה בשעות גמישות ושעות הערב.
 • השתתפות בהכשרות ייעודיות כהסמכה לתפקיד.

התאמות:

מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה למשרה ובלבד שיפרט בטפסי המועמדות שיוגדו על ידו את ההתאמות הנדרשות שלו בצירוף מסמכים או חוו"ד מתאימה לעניין זה.

ייצוג הולם:

עדיפות בקבלה למשרה תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

על המועמד העונה לדרישות התפקיד להגיש את הצעתו בצירוף קורות חיים, תעודות המעידות על השכלה והמלצות למנהלת אגף הון אנושי שרית סלומינסקי באמצעות דוא"ל sarit@ekron.org.il
או באמצעות פקס: 08-9418787

טלפון לבירורים: 054-3330593

 • רק מועמדים העונים לדרישות המשרה יענו.
 • המשרה מנוסחת בלשון זכר אך מיועדת לגברים ונשים כאחד.