הארכה להגשת מועמדות למלגת לימודים מהמועצה


02/03/2021 19:19

סטודנטים יקרים שימו לב,

ניתנה הארכה להגשת מועמדות למלגת לימודים מהמועצה, ההרשמה תיסגר ביום ראשון 07.03.2021 אנא הזדרזו בהגשה.

לשאלות מוזמנים לפנות לפרח דנקו רכזת מעורבות חברתית 050-9560941

להגשת בקשה