הביטחון האישי של הרשויות מאז ה7 באוקטובר


12/02/2024 13:05

ראש המועצה חובב צברי על הביטחון האישי של הרשויות מאז ה7 באוקטובר