הדלקת נר חמישי בגן יוסף


29/12/2016 15:47

הדלקת נר חמישי בגן יוסף, במעמד ראש המועצה חובב צברי והרב מאיר כהן רב חב"ד בקריית עקרון ומזכרת בתיה.

הדלקת נר חמישי בגן יוסף במעמד ראש המועצה חובב צברי והרב מאיר כהן רב חב"ד בקריית עקרון ומזכרת בתיה