ההצגה "איתמר הילד העברי הראשון"


18/11/2017 21:55

ביום חמישי (16.11.2017) התכנסו תלמידים מבתי הספר אוהל-מאיר ובין-צבי כיתות ג'-ד' על מנת לצפות בהצגה "איתמר הילד העברי הראשון" וכל זה בשל כניסת קריית עקרון לסל תרבות ארצי.
סל תרבות ארצי עוסק בתחומים רבים ומגוונים בתחום התרבות והאומנות.
כיבדו בנוכחותם רן שפירא מנהל סל תרבות ארצי, ראש המועצה חובב צברי, יו"ר הנהלת המתנ"ס משה לוי, מנהלת אגף החינוך גברת אביבה וגנר, כוכי טרי מנהלת מחלקת גני הילדים, חן סלומון מנחה מחוז ירושלים והסביבה, מנהלות בתי הספר מורים ותלמידים שישבו מרותקים לצפות בהצגה.