הודעה בדבר בחירות חוזרות


04/03/2024 21:46

מנהלת הבחירות למועצה המקומית קריית עקרון יום שני, כד' באדר א' התשפ"ד, 04.03.2024

מודיעה בזאת כלהלן:

יתקיימו בחירות חוזרות לראש הרשות המקומית קריית עקרון
במקרה בו בין הבחירות הראשונות לבחירות החוזרות אחד משני המועמדים יחדל לעמוד לבחירה, מחמת פטירה, התפטרות או סיבה אחרת, יקוימו הבחירות החוזרות לגבי המועמד שנותר, בהצבעה בעדו או נגדו, והוא ייבחר אם…