החזר כספי לכרטיסיות


07/08/2016 09:58

רקע כללי:

בידי התלמידים נותרו כרטיסיות לא מנוצלות.

במטרה שכרטיסיות אלו- ערכן לא ירד לטמיון ומתוך הבנה שחלוקת הכרטיסיות נועדה לטובת הסעת התלמידים ולא למטרת המרה כספית – החליטה המועצה לפעול ולאפשר לתלמידים המעוניינים בכך להחזיר כרטיסיות למועצה תמורת קבלת 50% שווה ערך כסף.

השיטה:

הוחלט לבצע החזר כספי לתלמידים – עבור כרטיסיות נסיעה באגד שלא נוצלו.

כל תלמיד שברשותו כרטיסיות נסיעה שלא נוצלו, יוכל להחזיר את הכרטיסיות למועצה במעמד חלוקת הכרטיסיות שתתבצע בשלהי חודש אוגוסט. (פרטים לגבי מועד חלוקת הכרטיסיות יפורסמו בהודעה נפרדת)

לאחר מועדים אלו לא ניתן לקבל החזר כספי עבור הכרטיסיות .

המזכירות תקבל את הכרטיסיות מידי התלמיד ותנפיק לו אישור קבלה על החזר הכרטיסיות והערך הכספי שלהם.

לאחר קבלת התמורה מחברת אגד – המועצה תעביר לתלמיד את מחצית הערך הכספי המגיע לו.

 

 

בברכה,
שרון ליבי
אחראי על תחום ההסעות
מחלקת החינוך