הודעה בדבר החלפות מדי מים


16/07/2020 12:02

תושבים יקרים,

בימים אלו תאגיד מי ציונה מבצע כבשגרה החלפות מדי מים תקופתיות ברחבי היישובים נס ציונה, מזכרת בתיה וקריית עקרון. החלפות המדים מתקיימות בהתאם להוראות החוק, הכללים והוראות רשות המים.

מדי המים החדשים הינם מדי מים לקריאה מרחוק (קר"מ) מכוילים ומאושרים ע"י מכון התקנים.

החלפת מד מים פרטי / דירתי כרוכה בהפסקת מים של מספר דקות בודדות בלבד.

במידה ויוחלפו מדי המים הראשיים תיתלה הודעה המפרטת את זמני הפסקת המים בכניסה לבניין.

למידע נוסף והרשמה לקר"מ/ הורדת אפליקציה