הודעה בדבר חלוקת חוברות להגשת רשימות מועמדים והצעות מועמד


21/08/2023 22:45

חלוקת החוברות למועמדים תתקיים בתאריך 24/8/2023, יום ה', בין השעות: 20:00 – 17:00 במועצה המקומית קריית עקרון, רחוב הרצל 44 קומה שנייה, אגף כספים.

המשך חלוקת החוברות תתבצע על ידי מנהלת הבחירות וזאת בתיאום מראש.