הודעה בדבר פרסומים פוליטיים ביישוב


27/08/2023 15:25

לנוכח השיח הער ביישוב בטענת השווא כי ראש המועצה הנחה על הורדת שילוט פוליטי שנתלה על ידי זכיין השילוט.
המועצה רוצה להבהיר כי החוזה מול חברת טקסימדיה, אשר זכתה במכרז זכיינות לשילוט ביישוב, נחתם בשנת 2017.

בחוזה נקבע באופן חדש משמעי (סעיף 3.4) כי במסגרת ההתקשרות, אין לחברה כל אישור לפרסם שילוט פוליטי- ארצי או מקומי.
לצורך השקיפות מצורף החלק בהסכם עם הסעיפים הרלוונטיים.

לאור האמור, פנה מנכ"ל המועצה לחברה וביקש כי כל שילוט בחירות יתפרסם על פי הנהלים וההסכם וזאת לאחר בדיקה מול היועצים המשפטיים.

המועצה התקינה ברחבי המועצה 11 מתקנים מיוחדים לתעמולת בחירות ברחבי כל היישוב ואף הפיצה נוהל תליית שלטים אותו מכירים כל המתמודדים השונים.

המועצה מקפידה לשמור על החוק ולעמוד בכלל החוזים עליהם היא חתומה.
כל אמירה אחרת שמטרתה להסית את הפעולות החוקיות של המועצה לשיח פוליטי רק מחדדת את אי ההבנה של המפרסמים בחוק וסדר.

המועצה קוראת לכל התושבים והמועמדים לשמור על שיח מכבד.