הודעה חשובה


02/05/2018 16:51

לכל השואלים תושבי הקריה.

בנוגע למה ששאלתם על הדלקת המדורה בל"ג בעומר השנה התשע"ח, מנהג זה חשוב וקדוש עד למאוד. ואולם חמירא סכנתא מאיסורא, שמזהירים הרשויות שלא להדליק בשל שריפות העלולות להיגרם בשל מזג האויר המסוכן. לכן אני קורא לכל הציבור הקדוש שלא להדליק מדורה כי אם במקומות שאותם ייחדה המועצה המקומית, ושם יש פיקוח שלא ייגרמו אסונות עד כמה שידו של אדם מגעת.

המקומות הם:

  • מתחם ברחוב הברוש
  • מתחם מגרש הפיס רחוב המייסדים
  • מתחם רחוב המייסדים פינת משה שרת
  • מתחם רחוב קרן היסוד פינת אחד העם
  • מתחם רחוב האלון רחוב הרקפת

הדלקה בכל מקום אחר ללא פיקוח אין בה מצווה וח"ו ההפך. לכן בואו למקומות אלו בלבד, והדליקו מדורות, ושמחו בשמחתו של רשב"י זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן כן יהי רצון.

הרב יוסף בן דוד הי"ו
הרב הראשי לקריית עקרון