הודעה לתושבים בדבר ניקיון מגרשים וחצרות בתים


27/02/2020 14:59

תושבות ותושבים יקרים,
המועצה המקומית קריית עקרון מודיעה בזאת כי בעלי מגרשים וחצרות בתים נדרשים לנקותם מעשביה, פסולת, גרוטאות וכו'.
חשוב לציין כי שטח שאינו נקי מעשביה ומפסולת, פוגם באסתטיקה הסביבתית ומהווה "קרקע פוריה" למזיקים ולשריפות, המסכנות את בעל השטח, את שכניו וסביבתו.

הנכם מתבקשים:

  1. לנכש את העשביה, לפנות פסולת ולרכז אותה במרחב הציבורי לצורך פינוי ע"י המועצה המקומית.
  2. הוצאת עשביה ופסולת יבשה, תתבצע ביום הוצאת "הגזם" הקבוע לאותו אזור.
  3. יש לגדר החצר או המגרש
  4. יש לוודא כי העשביה נקייה מפסולת בניין (אדמה, חול, אספלט, בטון, מרצפות, ברזל, צנרת וכד') – עשביה שתהיה מעורבת בפסולת בניין, לא תיאסף ע"י המועצה ובעל המגרש יחוייב לפנותה.
  5. כמות גזם ופסולת חריגה, מחייבת תיאום למול מחלקת שפ"ע בטל:
    08-6228867
  6. אכיפה בנושא תתבצע ע"י פקחי הרשות תוך מתן התראות וקנסות לעוברים על החוק!

מחלקת הפיקוח עם הפנים לתושב!

לרשותכם, מספרי טלפון לדיווחים:

מוקד עירוני – 08-6543517

מחלקת פיקוח – 08-6228867

בברכה,

שרון לוי – מנהל הפיקוח ואיכות הסביבה יובל יעקב – מחזיק תיק הפיקוח ואיכות הסביבה