הודעה לתושבים בדבר נקיון מגרשים וחצרות בתים


08/07/2019 22:00

המועצה המקומית קריית עקרון מודיעה בזאת כי בעלי מגרשים וחצרות בתים נדרשים לנקותם מעשביה, פסולת, גרוטאות וכו'.
חשוב לציין כי שטח שאינו נקי מעשביה ומפסולת, פוגם באסתטיקה הסביבתית ומהווה "קרקע פוריה" למזיקים ולשריפות, המסכנות את בעל השטח, את שכניו וסביבתו.

הנכם מתבקשים:

  1. לנכש את העשביה, לפנות פסולת ולרכז אותה במרחב הציבורי לצורך פינוי ע"י המועצה המקומית.
  2. יש לוודא כי העשביה נקייה מפסולת בניין (אדמה, חול, אספלט, בטון, מרצפות, ברזל, צנרת וכד') – עשביה שתהיה מעורבת בפסולת בניין, לא תיאסף ע"י המועצה ובעל המגרש יחוייב לפנותה.
  3. הוצאת עשביה ופסולת יבשה, תתבצע ביום הוצאת "הגזם" הקבוע לאותו אזור.
  4. כמות גזם ופסולת חריגה, מחייבת תיאום למול מחלקת שפ"ע בטל: 08-6228867
  5. יש לגדר החצר או המגרש
  6. אכיפה בנושא תתבצע ע"י פקחי הרשות תוך מתן התראות וקנסות לעוברים על החוק!

מחלקת הפיקוח עם הפנים לתושב!

לרשותכם, מספרי טלפון לדיווחים:

מוקד – 108 מחלקת פיקוח – 08-6228867

 

בברכה,

שרון לוי – מנהל מחלקת הפיקוח יובל יעקב – מחזיק תיק הפיקוח והבטחון