הודעה לתושבים


29/11/2020 16:57

תושבים יקרים,
על פי החלטת ועדת התמרור המקומית,
החל מיום ראשון ה- 06.12.2020 רחוב צדוק הלוי יהפוך לרחוב חד-סיטרי בקטע בין שד' יצחק רבין לרחוב משה שרת.
הכניסה לרחוב תהיה משד' יצחק רבין.