הודעה לתושבי רחוב כובשי החרמון


28/11/2023 14:34

תושבים יקרים, המועצה מבצעת את חידוש רחוב כובשי החרמון.

במסגרת העבודות יתבצעו:

  • חידוש אבני שפה ומדרכות
  • קרצוף ריבוד הכביש
  • שינויים גיאומטריים
  • הסדרי התנועה ותמרור

חידוש הרחוב יתבצע ב- 4 מקטעים (אחד אחרי השני)

  1. מקטע מרח' מאיר בעל הנס עד רח' ההדס
  2. מקטע מרח' ההדס עד רח' יורדי הסירה
  3. מקטע מרח' יורדי הסירה עד רח' שקמה
  4. מקטע מרח' שקמה עד רח' יצחק רבין

תושבי המקטע הראשון מרח' מאיר בעל הנס עד רח' ההדס נדרשים לפנות את רכבם החל מיום שלישי ה 05.12.2023 למשך תקופת העבודה

תאריכים לפינוי רכבים לדיירים המתגוררים במקטעים 2-4 יפורסמו בהמשך.

בברכה
מועצת קריית עקרון