הודעה מטעם המועצה על כוונה לשנות שמות של רחובות


20/05/2024 23:04

הודעה מטעם המועצה על כוונה לשנות שמות של רחובות

הודעה מטעם המועצה על כוונה לשנות שמות של רחובות