הודעה על הפסקות מים ביום שלישי 15.11.2022


13/11/2022 13:13

שלום רב,

עקב עבודות בצנרת המים,

יהיו הפסקות מים ביום שלישי 15.11.2022

  1. ברחוב אלון 15-40 בין השעות 09:00-13:00
  2. מרכז מסחרי הרצל 38-46, מבנה המועצה, מתנ"ס, קרן הייסוד 7, משה שרת 9 בין השעות 12:00-15:30

בברכה,
מי-ציונה