הודעה על הפסקת מים ביום חמישי 12.05.2022


11/05/2022 15:11

תושבים יקרים,

עקב עבודות בצנרת המים, תהיה ביום חמישי 12.05.2022 הפסקת מים ברחוב קרן היסוד 34, 5 בין השעות 09:30-14:00

הודעות ימסרו לתושבים בהתאם.