הודעה על הפסקת מים ביום ראשון 31.05.2020


27/05/2020 20:20

עקב עבודות בצנרת המים, תהיה ביום ראשון 31.05.2020 הפסקת מים ברחוב הרצל, מספרים 63-75 בין השעות 8:00-11:00.

הודעות ימסרו לתושבים בהתאם.

עמכם הסליחה.