הודעה על כוונה להתקשר בפטור ממכרז ספק יחיד


15/10/2023 15:18

הודעה על כוונה להתקשר בפטור ממכרז ספק יחיד