הודעת בחירות


21/02/2024 19:44

מנהלת הבחירות למועצה המקומית קריית עקרון יום רביעי, י"ב באדר א' התשפ"ד, 21.02.2024

בהתאם לסעיף 48 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות). התשכ"ה – 1965 נמסרת בזה הודעה כי…