פינוי הגזם והאשפה בימי הסגר


14/01/2021 15:23

תושבים יקרים,

אנו מודעים לכך שיש כמויות רבות של אשפה וגזם בשל העובדה שהתושבים בבית עקב מגבלות הקורונה.

אנו דואגים לתגבור נוסף של הוצאת הגזם והאשפה בימי הסגר כדי לתת את השירות המירבי לתושב ולשמור על קריית עקרון נקייה

מחלקת הפיקוח ואיכות הסביבה.
המועצה המקומית קריית עקרון.

ימי הוצאת גזם